2019-03-06 - València

Tornar

Consell Sectorial:
CONSELL MUNICIPAL D'ACCIÓ SOCIAL

Data:
06-03-2019
Hora:
17:00
Òrgan:
C3CAS
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ ORDINÀRIA - CONSELL D'ACCIÓ SOCIAL 2019-03-06

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 26 de juny de 2018.
Aprovat
0002 - Renovació de la representació del Consell en el Consell Municipal de Cooperació.
Aprovat
0003 - Avaluació de l'II Pla de Servicis Socials per a la Inclusió Social 2014-2017.
Quedar assabentat
0004 - Obertura del Centre Municipal de Servicis Socials La Saïdia.
Quedar assabentat
0005 - Previsions de creació de nous centres municipals de servicis socials.
Quedar assabentat
0006 - Informació de la situació de la infància a la ciutat des dels servicis socials municipals.
Quedar assabentat
0007 - Informació sobre la gestió de la Renda Valenciana d'Inclusió.
Quedar assabentat
0008 - "Programa ""Barris Inclusius"".
Quedar assabentat
0009 - Situació d'acolliment en la ciutat.
Quedar assabentat
0010 - Informació sobre la gestió de la Dependència: augment de personal, llista d'espera, pagament de la prestació.
Quedar assabentat
0011 - Previsió de personal de nova incorporació per a l'exercici 2019.
Quedar assabentat
0012 - PRECS I PREGUNTES
Quedar assabentat