2019-01-29 - València

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD

Data:
29-01-2019
Hora:
20:00
Òrgan:
CDI14
Caràcter:
O
Observacions:
CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA CONSELL DE LA JUNTA MUNICIPAL POBLES DEL SUD

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació acta del Consell de 24 d'octubre de 2018
Aprovat
0002 - Informe del President
Quedar assabentat
0003 - Aprovació de les activitats de la Junta promogudes pels Grups de Treball
Aprovat
MOCIONS
0004 - Moció presentada pel vocal del grup Popular Fernando Molina respecte a la celebració de la Festivitat de Sant Antoni Abad de La Torre
Expediente: O-89POP-2018-000124-00 - Aprovada proposta alternativa
0005 - Moció presentada pel vocal del grup Popular Fernando Molina respecte a la línea 9 de l'EMT al seu pas per Forn Alcedo.
Expediente: O-89POP-2018-000124-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - Moció presentada pel vocal del grup popular Fernando Molina respecte a l'ejecució del projecte d'ampliació de ponts al Palmar
Expediente: O-89POP-2018-000124-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0007 - Pregunta formulada pel vocal del grup opular respecte a la Iluminació del entorno habitat de la Devesa. Modificació Ordenanza Protecció Contaminació Lumínica
Expediente: O-89POP-2018-000124-00 - Contestada
0008 - Pregunta formulada pel vocal del grup popular fernando Molina respecte a la Situació del Plan Especial de Pinedo
Expediente: O-89POP-2018-000124-00 - Contestada
0009 - Pregunta presentada pel vocal del grup popular Fernando Molina respecte a la situació de paralització reapertura del Hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89POP-2018-000124-00 - Contestada
0010 - Pregunta formulada pel vocal del grup popular respecte a la deficient instalació de llums de Nadal en 2018 en pedanías del sud.
Expediente: O-89POP-2018-000124-00 - Contestada
0011 - Pregunta formulada pel vocal del grup popular Fernando Molina respecte a la señalització de cartells a la platja canina de Pinedo
Expediente: O-89POP-2018-000124-00 - Contestada
0012 - Pregunta formulada pel vocal del grup popular Fernando Molina respecte a la Nova vía ciclopeatonal La Torre Sant Marcelì
Expediente: O-89POP-2018-000124-00 - Contestada
0013 - Pregunta formulada pel vocal del grup popular Fernando Molina respecte al Pla Especial de legalització de la ZAL del Port impulsada per Generalitat y Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2018-000124-00 - Contestada
0014 - Pregunta formulada pel vocal del grup popular Fernando Molina respecte a la No implantació de continedors marrons de recogida selectiva de materia orgánica en Pedanías Sud
Expediente: O-89POP-2018-000124-00 - Contestada
0015 - Pregunta formulada pel vocal del grup popular rspecte al Servici de neteja manual per la vesprada en Pedanías Sud
Expediente: O-89POP-2018-000124-00 - Contestada
0016 - "Pregunta del vocal del grup popular respecte al Balanç del Pla ""Barris per l'ocupació"" en Castellar y la Torre
Expediente: O-89POP-2018-000124-00 - Contestada
0017 - Pregunta Formulada per el vocal del grup popular Fernando Molina respecte a la mortandad de peixos junt a la Depuradora de Pinedo
Expediente: O-89POP-2018-000124-00 - Contestada
0018 - Pregunta formulada per la vocal del grupo ciudadanos respecte a la falta de policies en els nostres barris.
Expediente: O-89CIU-2019-000017-00 - Contestada
0019 - Pregunta formulada pes la vocal del grup Ciudadanos respecte al tema dels ECOPARK
Expediente: O-89CIU-2019-000017-00 - Contestada
0020 - Pregunta formulada per la vocal de Ciudadanos Mar Velarte respecte l'estat dels Jardins.
Expediente: O-89CIU-2019-000017-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0020 - INTERVENCIONS VEÏNALS
MOCIONS EXTRAORDINARIES
0021 - Moció presentada pel la vocal de Ciudadanos Sobre l'asfaltat en C/Principal, Castellar.
Expediente: O-89CIU-2019-000024-00 - Aprovada proposta alternativa
0022 - Moció presentada per la vocal de ciudadanos Mar Velarte Sobre l'asfaltat del Camí Tremolar, en el Oliveral.
Expediente: O-89CIU-2019-000024-00 - Retirat
0023 - Moció presentada per la vocal de Ciudadanos Mar Velarte Sobre la deterioració del Parc del Carrer Ador, Castellar.
Expediente: O-89CIU-2019-000024-00 - Aprovada proposta alternativa