2018-12-17 - València

Tornar

Consell Sectorial:
CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ DE VALÈNCIA

Data:
17-12-2018
Hora:
17:30
Òrgan:
C3COO
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ ORDINÀRIA - CONSELL DE COOPERACIÓ DE 2018-12-17

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 19 de juliol de 2018.
Aprovat
0002 - Renovació de càrrecs del Ple del Consell Municipal de Cooperació i de la Comissió Permanent.
Quedar assabentat
0003 - "Aprovació de l'incorporació de l'entitat ""MUNDUBAT"" al Ple del Consell Municipal de Cooperació.
Aprovat
0004 - "Presentació de la ""marca"" de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
Quedar assabentat
0005 - Informació de les convocatòries de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global, corresponents al 2018.
Quedar assabentat
0006 - Balanç de gestió del Programa de Cooperació: desembre de 2018.
Quedar assabentat
0007 - Informació sobre la gestió del Programa de Cooperació per a 2019.
Quedar assabentat
Propostes d'actuació i Preguntes.