2018-10-31 - València

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA

Data:
31-10-2018
Hora:
19:00
Òrgan:
CDI03
Caràcter:
O
Observacions:
CONSEJO DE DISTRITO DE RUSSAFA DE 31/10/2018.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 11 de juliol de 2018.
0002 - Informe de Presidència.
0003 - Donar compte de les propostes dels grups de treball.
MOCIÓNS/PREGUNTES.
0004 - Moció que presenta el vocal del Grup Municipal Ciutadans Vicente Lucas de Andrés Raga.
Expediente: O-89CIU-2018-000246-00 -
0005 - Pregunta que presenta el vocal Alejandro Fernandez-Checa Ruiz, en nom seu i en el del Grup Municipal Popular, sobre Inversions en els barris de l'Eixample.
Expediente: O-89POP-2018-000092-00 -
0006 - Pregunta que presenta el vocal Alejandro Fernandez-Checa Ruiz, en nom seu i en el del Grup Municipal Popular, en relació a la Mobilitat a Russafa.
Expediente: O-89POP-2018-000092-00 -
0007 - Pregunta que presenta el vocal Alejandro Fernandez-Checa Ruiz, en nom seu i en el del Grup Municipal Popular, relativa a la Poda de l'arbratge del barri de Malilla.Poda de l'arbratge del barri de Malilla.
Expediente: O-89POP-2018-000092-00 -
0008 - Pregunta que presenta el vocal Alejandro Fernandez-Checa Ruiz, en nom seu i en el del Grup Municipal Popular, relativa al Manteniment i Neteja del nou Parc de Malilla.
Expediente: O-89POP-2018-000092-00 -
0009 - Pregunta que presenta el vocal Alejandro Fernandez-Checa Ruiz, en nom seu i en el del Grup Municipal Popular, relativa al Pla d'ajust de terrasses en Russafa.
Expediente: O-89POP-2018-000092-00 -
0010 - Pregunta que presenta el vocal Alejandro Fernandez-Checa Ruiz, en nom seu i en el del Grup Municipal Popular, relativa al solar entre c/ Escultor José Capuz i Av. Regne de València.
Expediente: O-89POP-2018-000092-00 -
0011 - Pregunta que presenta el vocal Alejandro Fernandez-Checa Ruiz, en nom seu i en el del Grup Municipal Popular, relativa a Resolucions Síndic de Greuges sobre soroll a Russafa.
Expediente: O-89POP-2018-000092-00 -
0012 - Pregunta que presenta el vocal Alejandro Fernandez-Checa Ruiz, en nom seu i en el del Grup Municipal Popular, relativa a Apartaments turístics.
Expediente: O-89POP-2018-000092-00 -
0013 - "Pregunta que presenta el vocal Alejandro Fernandez-Checa Ruiz, en nom seu i en el del Grup Municipal Popular, relativa a ""Compliment de la normativa sobre activitats i contaminació acústica a Russafa"".
Expediente: O-89POP-2018-000092-00 -
0014 - "Pregunta que presenta el vocal Alejandro Fernandez-Checa Ruiz, en nom seu i en el del Grup Municipal Popular, relativa a ""Denúncies en període de Falles per incompliment de la normativa sobre activitats i contaminació acústica a Russafa"".
Expediente: O-89POP-2018-000092-00 -
0015 - Pregunta que planteja el vocal Vicente Lucas Andres Raga, en el seu propi nom i en el Grup Municipal Ciutadans, sobre la circulació de bicicletes en el barri.
Expediente: O-89CIU-2018-000262-00 -
0016 - Pregunta que planteja el vocal Vicente Lucas Raga, en el seu propi nom i en el Grup Municipal Ciutadans, sobre zona verda d'aparcament en el barri de Russafa.
Expediente: O-89CIU-2018-000262-00 -
0017 - PRECS I PREGUNTES.
0018 - INTERVENCIONS VEÏNALS.