2017-12-21 - València

Tornar

Consell Sectorial:
CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ DE VALÈNCIA

Data:
21-12-2017
Hora:
17:00
Òrgan:
C3COO
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ ORDINÀRIA - CONSELL DE COOPERACIÓ DE 21-12-2017

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 20 de setembre de 2017.
Aprovat
0002 - Aprovació de la incorporació de UNICEF al Ple del Consell de Cooperació.
Aprovat
0003 - Informació sobre l'estat de les Convocatòries de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global, corresponents a 2017.
Aprovat
0004 - Avanç de resultats del diagnòstic d'EpD en l'àmbit no formal en la ciutat de València.
Quedar assabentat
0005 - Presentació de l'avanç de resultats de la fase diagnòstica prèvia a l'elaboració del Pla Municipal de Cooperació 2018-2022.
Quedar assabentat
0006 - Presentació de les conclusions de l'Àgora 2017.
Quedar assabentat
0007 - Presentació del balanç de gestió del Programa de Cooperació al Desenvolupament corresponent a l'exercici de 2017.
Quedar assabentat
0008 - Presentació de les línies de treball i dels pressupostos del Programa de Cooperació al Desenvolupament per a 2018.
Quedar assabentat
0009 - Designació de un representant del Consell Municipal de Cooperació en el Consell Local de Inmigració e Interculturalitat.
Aprovat
0010 - Propostes d'actuació i Preguntes
Quedar assabentat