2017-12-13 - València

Tornar

Consell Sectorial:
CONSELL MUNICIPAL D'ACCIÓ SOCIAL

Data:
13-12-2017
Hora:
17:00
Òrgan:
C3CAS
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ ORDINÀRIA - CONSELL D'ACCIÓ SOCIAL DE 13-12-2017

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 18 d'octubre de 2016.
Aprovat
0002 - Proposta de nous nomenaments de vocals del Consell d'Acció Social.
Quedar assabentat
0003 - Donar compte de sustitució de vocal del Consell d'Acció Social (Res 190 de 26-07-2017).
Quedar assabentat
0004 - Informe de la Regidoria de Servicis Socials.
Quedar assabentat
0005 - Seguiment del Pla d'Inclusió Social corresponent a 2016.
Quedar assabentat
0006 - Informació de la recerca sobre el Diagnòstic social de la ciutat.
Quedar assabentat
0007 - Situació de la dependència.
Quedar assabentat
0008 - Informe sobre la situació de la infància i joventud a la ciutat.
Quedar assabentat
0009 - Informació general.
Quedar assabentat
0010 - PRECS I PREGUNTES
Quedar assabentat