2017-09-20 - València

Tornar

Consell Sectorial:
CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ DE VALÈNCIA

Data:
20-09-2017
Hora:
17:00
Òrgan:
C3COO
Caràcter:
E
Observacions:
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA - CONSELL DE COOPERACIÓ DE 20-09-2017

ORDE DEL DIA:

0001 - Presentació al Ple del Consell de la nova Regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
Quedar assabentat
0002 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 21 de juny de 2017.
Aprovat
0003 - Informació sobre la ruta del 0,7% d'aportació municipal a cooperació. Proposta de la CVONGD
Quedar assabentat
0004 - Informació sobre les convocatòries de subvencions de 2017. Proposta de la vicepresidenta del Consell-Trini Blanch
Quedar assabentat
0005 - Informació sobre la capitalitat mundial d'alimentació sostenible-València 2017. Proposta de la vicepresidenta del Consell-Trini Blanch
Quedar assabentat
Precs i Preguntes