2016-11-24 - València

Tornar

Consell Sectorial:
CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ DE VALÈNCIA

Data:
24-11-2016
Hora:
18:00
Òrgan:
C3COO
Caràcter:
E
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Constitució de la Sessió, amb lectura dels membres de ple dret del Consell.
Aprovat
0002 - Elecció de les entitats que ocuparà la Vicepresidència del Consell.
Aprovat
0003 - Elecció de les 4 ONGD que ocuparan les vocalies de la Comissió Permanent del Consell reservades a la representació del col·lectiu d'ONGD presents en el Ple.
Aprovat
0004 - Aclariment de l'article 4 del Reglament que regula la composició del Consell, relativa a la representació de les Cooperatives de Treball Associat i a la nova denominació del Consell de la Dona.
Aprovat
0005 - Creació de les Comissions de Treball estables del Consell Municipal de Cooperació.
Aprovat
0006 - Precs i Preguntes
Quedar assabentat