2016-05-26 - València

Tornar

Junta General EMT:

Data:
26-05-2016
Hora:
12:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
JUNTA GENERAL ORDINARIA EMT

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Examen i aprovació dels Comptes Anuals corresponents a l'exercici 2015, que inclouen el Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanys, l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net i la Memòria, així com l'Informe de Gestió.
Expediente: E-00601-2016-000019-00 - Aprovat
0002 - Aprovació de l'acta de la present sessió.
Aprovat