2016-01-14 - València

Tornar

Consell Sectorial:
CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA

Data:
14-01-2016
Hora:
16:00
Òrgan:
C3CDO
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 28 d'octubre de 2015.
Aprovat
0002 - Sol·licituds rebudes per a la incorporació al Consell Municipal de la Dona.
Expediente: E-02201-2009-001179-00 - Aprovat
0003 - Document de criteris per a una ciutat lliure de violència masclista, després de les aportacions d'entitats del Consell Muncipal de la Dona. (núm.exp E-02201-2009-001179-00).
Aprovat
0004 - Esborrany del nou Reglament del Consell, després de les propostes rebudes i valoracions de la Comissió del Reglament.
Expediente: E-02230-2015-000028-00 - Aprovat
0005 - Informe sobre la proposta d'assignació de noms de dones rellevants als carrers de la ciutat de València.
Aprovat
0006 - Informacions del Centre Municipal de la Dona - CMIO.
Quedar assabentat
SUGERIMENTS I PROPOSTES