2016-01-13 - València

Tornar

Consell Sectorial:
CONSELL MUNICIPAL D'ACCIÓ SOCIAL

Data:
13-01-2016
Hora:
17:00
Òrgan:
C3CAS
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Constitució del Consell d'Acció Social de l'Ajuntament de València.
Aprovat
0002 - Presentació de l'Àrea de Desenvolupament Humà.
Quedar assabentat
0003 - Règim de sessions, periodicitat i horari de celebració del Consell.
Aprovat
0004 - Precs i preguntes.
Quedar assabentat