2015-09-17 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA

Data:
17-09-2015
Hora:
09:30
Òrgan:
C4DEH
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 30 de juliol de 2015.
Aprovat
SERVICI DE CULTURA FESTIVA
0002 - Aprovació Festes Locals 2016
Expediente: E-01904-2015-000601-00 - Aprovat
MOCIONS
0003 - Moció que presenta la Sra. Consol Castillo Plaza, del Grup Municipal Compromís, instant al govern d'Espanya que exigesca a les autoritats marroquines que òbriguen una investigació independent sobe la mort de Mohamed Lahin Haidala
Expediente: E-C1504-2015-000003-00 - Aprovat
PREGUNTES
0004 - Preguntes que presenta el Sr. Cristobal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular sobre anunci d'obertura d'aules d'infantil per a xiquets de 2-3 anys.
Expediente: E-89POP-2015-000045-00 - Contestada
0005 - Preguntes que presenta el Sr. Cristobal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular sobre concessió del Xec Escolar per a este curs 2015/2016.
Expediente: E-89POP-2015-000045-00 - Contestada
0006 - Preguntes que presenta el Sr. Cristobal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular sobre reposició gespa artificial en el camp de futbol d'Orriols
Expediente: E-89POP-2015-000045-00 - Contestada
0007 - Preguntes que presenta el Sr. Cristobal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular sobre subvencions per a l'esport en edat escolar
Expediente: E-89POP-2015-000045-00 - Contestada
0008 - Preguntes que presenta el Sr. Cristobal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular sobre obertura poliesportiu Fuensanta.
Expediente: E-89POP-2015-000045-00 - Contestada
0009 - Preguntes que presenta el Sr. Cristobal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular sobre unitat mòbil d'informació nocturna.
Expediente: E-89POP-2015-000045-00 - Contestada
0010 - Preguntes que presenta el Sr. Cristobal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular sobre Pla Jove de la Ciutat de València.
Expediente: E-89POP-2015-000045-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Angels Ramón Llin, del Grup Municipal Popular sobre mosquit tigre.
Expediente: E-89POP-2015-000045-00 - Contestada
0011 - PRECS I PREGUNTES
SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL
0012 - Aprovar el nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat al Sr. Carles Dolç Soriano
Expediente: E-01905-2015-000107-00 - Aprovat
0013 - Aprovar el nomenament de Filla Predilecta de la Ciutat a la Sra. Alejandra Soler Gilabert
Expediente: E-01905-2015-000108-00 - Aprovat
0014 - Aprovar la concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat de València a la Ciutat de l'Artista Faller
Expediente: E-01905-2015-000109-00 - Aprovat
0015 - Aprovar la concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat al Mercat Central de València
Expediente: E-01905-2015-000113-00 - Aprovat
MOCIONS
0016 - Moció que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre la cessió de béns immobles de titularitat municipal per al seu reutilització per part de les associacions amb fins socials.
Expediente: O-89CIU-2015-000011-00 - Aprovat
PREGUNTES
0017 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre obertura del Centre de Majors de Monteolivete.
Expediente: O-89CIU-2015-000009-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre protecció de la Llotja.
Expediente: O-89CIU-2015-000009-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre Museu Marítim.
Expediente: O-89CIU-2015-000009-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, sobre museus de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2015-000009-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. Mª Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, sobre mosquit tigre
Expediente: O-89CIU-2015-000009-00 - Contestada