2015-07-30 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA

Data:
30-07-2015
Hora:
09:15
Òrgan:
C4DEH
Caràcter:
E
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 23 de juliol de 2015.
Aprovat
SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL
0002 - Aprovar el nomenament de Fill Predilecte de la ciutat de València al Sr. Carles Dolç Soriano.
Expediente: E-01905-2015-000107-00 - Aprovat
0003 - Aprovar el nomenament de Filla Predilecta de la ciutat de València a la Sra. Alejandra Soler Gilabert.
Expediente: E-01905-2015-000108-00 - Aprovat
MOCIÓ
0004 - Moció que presenta el Sr. Cristobal Grau Muñoz, en el seu nom i en el del Grup Municipal Popular, sobre manteniment del Districte Únic per a l'elecció de Centre Educatiu.
Expediente: E-89POP-2015-000038-00 - Rebutjat