2015-03-03 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Data:
03-03-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
C3ESR
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 3 de frebrer de 2015.
Aprovat
OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍNDIC DE GREUGES.
0002 - Aprovació de l'Informe mensual que comprén des del 16 de gener del 2015 al 15 de febrer del 2015 de l'Oficina de Suggerimentes, Queixes i relacións amb el Defesor del Poble i el Síndic de Greuges.
Expediente: E-00911-2015-000095-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES.