2015-02-23 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE CULTURA Y EDUCACION

Data:
23-02-2015
Hora:
13:00
Òrgan:
C3CYE
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 26 de gener de 2015.
Aprovat
SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL
0002 - "Denominar una via pública de la ciutat amb la següent llegenda: ""Pirotècnic Valencià"".
Expediente: E-01905-2011-000195-00 - Aprovat
0003 - Denominar una via pública de la ciutat amb la següent llegenda: Passeig de Federico Trenor i Trenor (Baró d'Alaquàs).
Expediente: E-01905-2012-000185-00 - Aprovat
0004 - Denominar una via pública de la ciutat amb la següent llegenda: Carrer d'Amado Granell Mesado.
Expediente: E-01905-2015-000031-00 - Aprovat
0005 - Iniciar actuaciones per al nomenament de Cronista Oficial de la ciutat de València al Sr. Francisco Pérez Puche.
Expediente: E-01905-2015-000036-00 - Aprovat
0006 - Iniciar actuacions per a concedir la medalla d'Or de la ciutat al diari Las Provincias.
Expediente: E-01905-2015-000037-00 - Aprovat
0007 - Iniciar actuacions per a concedir la Medalla d'Or de la ciutat a la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana.
Expediente: E-01905-2015-000038-00 - Aprovat
SERVICI D'EDUCACIÓ
0008 - Canvi de representant en el Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL
0009 - Donar compte de la Memòria del exercici 2014.
Expediente: E-70002-2015-000074-00 - Aprovat
MOCIONS
0010 - Moció que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre la normalització del nom del CEIP Ramiro Jover.
Expediente: O-89COM-2015-000021-00 - Aprovada proposta alternativa
0011 - Moció que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre situar permanentment un bàner de la web museosymonumentosvalencia.com en el portal valencia.es
Expediente: O-89SOC-2015-000057-00 - Aprovat
PREGUNTES
0012 - Preguntes que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre les beques de mejador escolar en els centres municipals.
Expediente: O-89COM-2015-000027-00 - Contestada
0012 - PRECS I PREGUNTES
SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL
0013 - Donar compte de l'informe de l'Assessoria Jurídica Municipal a la Comissió de Cultura i Educació
Expediente: E-01905-2014-000107-00 - Quedar assabentat
SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL
0014 - Aprovar la creació del Consell Asesor de la Casa-Museu Blasco Ibáñez
Expediente: E-02001-2014-000443-00 - Aprovat