2015-01-26 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE CULTURA Y EDUCACION

Data:
26-01-2015
Hora:
13:00
Òrgan:
C3CYE
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
Aprovat
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data de 22 de desenbre de 2014.
Aprovat
SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL
0002 - Aprovació inicial del Reglament del Arxiu Municipal de València.
Expediente: E-02001-2014-000010-00 - Aprovat
MOCIONS
0003 - Moció que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, sobre l'estat de conservació de les muralletes existents al llarg del riu Turia.
Expediente: O-89COM-2014-000107-00 - Quedar assabentat
0004 - Moció que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, sobre canvi de nom del carrer Diputat Ricardo Samper a President Ricardo Samper.
Expediente: O-89COM-2015-000009-00 - Retirat
0005 - Moció que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre el Centre Cultural La Rambleta.
Expediente: O-89COM-2015-000013-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - Moció que presenta el Sr. Fèlix Estrela Botella, del Grup Municipal Socialista, sobre arranjament escolar 2015.
Expediente: O-89SOC-2015-000025-00 - Rebutjat
0007 - Moció que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre reconeixement a José Ricardo Morales
Expediente: O-89SOC-2015-000032-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0008 - Pregunta que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre la rehabilitació d'una alquería en el barri de Campanar.
Expediente: O-89COM-2015-000001-00 - Contestada
0009 - Pregunta que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre diverses deficiències en l'estat de conservació del CEIP de Benimàmet.
Expediente: O-89COM-2015-000002-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
Aprovat