2015-01-26 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Data:
26-01-2015
Hora:
12:00
Òrgan:
C3MAD
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 18 de desembre de 2014.
Aprovat
0002 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Condicionament del espais compresos entre el carrer Mestre Miguel Galan i Escriptor Bono i Barber"".
Expediente: O-89EUV-2014-000034-00 - Aprovat
0003 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Neteja dels edificis situats als números 301-303 del carrer Sant Vicent"".
Expediente: O-89EUV-2014-000051-00 - Quedar assabentat
0004 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Palmeres afectades pel morrut roig en el Jardí del Túria"".
Expediente: O-89SOC-2015-000031-00 - Quedar assabentat
0005 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Regeneració de la platja del Saler"".
Expediente: O-89COM-2014-000105-00 - Contestada
0006 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Falta de neteja en les instal·lacions de l'antic nucli zoològic"".
Expediente: O-89COM-2015-000008-00 - Contestada
0007 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS. Donar compte dels expedients incoats en matèria de construcció i instalal·lació de quarts de fem en edificis i activitats corresponents al quart trimestre de l'any 2014.
Quedar assabentat
PRECS I PREGUNTES