2015-01-14 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Data:
14-01-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
C3ESR
Caràcter:
E
Observacions:
PROBACIÓN INFORME ANUAL 2014.

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 25 de novembre de 2014.
Aprovat
OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍNDIC DE GREUGES.
0002 - Aprovació de l'Informe mensual que comprén des del 16 de novembre del 2014 al 15 de decembre del 2014 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
Expediente: E-00911-2015-000008-00 - Aprovat