2014-06-23 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE CULTURA Y EDUCACION

Data:
23-06-2014
Hora:
13:00
Òrgan:
C3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 26 de maig de 2014.
Aprovat
0001 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR
0002 - Aprovar les Festes Locals per a l'any 2015, que seran el dia 22 de gener, Sant Vicent Màrtir, Patró de la Ciutat de València, i 13 d'abril, Sant Vicent Ferrer, Patró de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01904 2014 000416 00 - Aprovat
0002 - MOCIONS
0003 - Que presenten els Srs. Vicent Sarrià Morell i Fèlix Estrela Botella, del Grup Municipal Socialista, sobre ampliació de l'IES Cabanyal i urbanització accessos, remesa per la Comissió d'Urbanisme, Qualitat Urbana i Vivenda.
Expediente: E 05634 2014 000022 00 - Sobre la mesa
0004 - Que presenta el Sr. Fèlix Estrela Botella, del Grup Municipal Socialista, sobre el personal docent d'Educació de l' Ajuntament de València.
Expediente: E 05634 2014 000024 00 - Aprovada proposta alternativa
0005 - Que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre ús d'instal·lacions musicals pels centres o escoles de música.
Expediente: E 05634 2014 000025 00 - Rebutjat
0006 - Que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal EUPV, sobre la situació de les arts escèniques en València.
Expediente: E 05634 2014 000026 00 - Rebutjat
0006 - PREGUNTES
0007 - Que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, sobre mesures proposades al programa electoral del Partit Popular, respecte a la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O 05634 2014 000011 00 -
0008 - Que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre el Museu d'Història Natural.
Expediente: O 05634 2014 000012 00 -
0009 - Que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre les goteres de l'Almoina.
Expediente: O 05634 2014 000013 00 -
0010 - Que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre la gestió de la Rambleta.
Expediente: O 05634 2014 000014 00 -
0011 - Que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre el Musical ven entrades per a la tardor.
Expediente: O 05634 2014 000015 00 -
0012 - Que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre la dimisió en la Rambleta.
Expediente: O 05634 2014 000016 00 -