2014-05-27 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE PROGRESO HUMANO Y SEGURIDAD CIUDADANA

Data:
27-05-2014
Hora:
09:00
Òrgan:
S3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 22 d'abril de 2014.
Aprovat
0001 - MOCIONS
0002 - "La que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Pavelló de la Fontsanta"".
Expediente: E 05632 2014 000010 00 - Retirat
0003 - "La que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grupo Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Implementació de les accions del II Pla d'Inclusió Social"".
Expediente: E 05632 2014 000011 00 - Quedar assabentat
0003 - PREGUNTES
0004 - "Les que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Xiquetes y xiquets en exclusió social"".
Expediente: O 05632 2014 000013 00 - Quedar assabentat
0005 - "Les que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Situació Banc d'aliments"".
Expediente: O 05632 2014 000014 00 - Quedar assabentat