2014-04-29 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Data:
29-04-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
R3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 1 d'abril de 2014.
Aprovat
0001 - OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍNDIC DE GREUGES.
0002 - Aprovació de l'Informe mensual que comprén des del 16 de març del 2014 al 15 d'abril de 2014 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
Aprovat
0002 - MOCIONS
0003 - "Moció que presenta Dª Mª Pilar Sorino Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Publicació de l'informe anual a la web municipal"".
Rebutjat