2014-01-27 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE CULTURA Y EDUCACION

Data:
27-01-2014
Hora:
13:00
Òrgan:
C3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 18 de novembre de 2013.
Aprovat
0002 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Denominar una via pública de la Ciutat amb la següent llegenda: CARRER DE LOLA GAOS (ACTRIU).
Expediente: E 01905 2009 000071 00 - Aprovat
0003 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Proposa iniciar actuacions per a denominar una via pública de la ciutat de València amb el nom de FERNANDO ABRIL MARTORELL.
Expediente: E 01905 2013 000153 00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL Proposa donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de gener de 2014, pel que s'accepta la donació de fons oferida al Museu de Ciències Naturals de València per al seu ús científic i didàctic (crani de búfal i crani de macaco).
Expediente: E 02001 2013 000304 00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL Proposa donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de gener de 2014, pel que s'accepta la donació de fons oferida al Museu de Ciències Naturals de València per al seu ús científic i didàctic (pell de lleopard africà).
Expediente: E 02001 2013 000305 00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL Proposa donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de gener de 2014, pel que s'accepta la donació de fons oferida al Museu de Ciències Naturals de València per al seu ús científic i didàctic (cocodril dissecat d'origen africà).
Expediente: E 02001 2013 000306 00 - Quedar assabentat
0007 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL Proposa donar compte de la Resolució de la Direcció General de Cultura, de data 17 de gener de 2014, per la qual s'autoritza el depòsit temporal a l'Ajuntament de València, de la Senyera que va cobrir el fèretre de Vicente Blasco Ibáñez, per a la seua exposició en la Casa-Museu Blasco Ibáñez.
Expediente: E 02001 2014 000021 00 - Quedar assabentat
0008 - MOCIONS Que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal d'EUPV, sobre el compliment dels acords de la Comissió de Cultura.
Expediente: E 05634 2014 000002 00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - MOCIONS Que presenta el Sr. Fèlix Estrela Botella, del Grup Municipal Socialista, sobre la situació de la ciutat de València a la proposta d'arranjament escolar per al curs 2014-2015.
Expediente: E 05634 2014 000003 00 - Retirat
0010 - MOCIONS Que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre el petril del vell llit del riu Turia.
Expediente: E 05634 2014 000004 00 - Rebutjat
0011 - MOCIONS Que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, sobre els mecanismes d'elecció del mantenidor de les Falleres Majors.
Expediente: E 05634 2014 000005 00 - Rebutjat
0012 - PREGUNTES Que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre museus.
Expediente: O 05634 2014 000001 00 -