2014-01-27 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Data:
27-01-2014
Hora:
12:00
Òrgan:
M3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 23 de desembre de 2013.
Aprovat
0001 - JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
0002 - Dictamen sobre l'expedient de modificació de l'autorització de taules i cadires en C/ Verge de la Mar, nº17 baix (Pinedo), segons l'article 11 de la l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de taules, cadires i altres elements auxiliars.
Expediente: E 02303 2011 000590 00 - Aprovat
0003 - Dictamen sobre l'expedient de modificació de l'autorització de taules i cadires en Travessia Pinedo al Mar, nº74 baix (Pinedo), segons l'article 11 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de taules, cadires i altres elements auxiliars.
Expediente: E 02303 2012 000894 00 - Aprovat
0003 - MOCIONS
0004 - "La que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Plantació d'arbres a la Plaça Sant Sebastià.""
Expediente: E 05633 2014 000002 00 - Quedar assabentat
0005 - "La que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Eliminació de la col·locació de flors de Pasqua en el Pont de les Flors"".
Expediente: E 05633 2014 000003 00 - Quedar assabentat
0006 - "La que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Situació llit del Túria"".
Expediente: E 05633 2014 000004 00 - Quedar assabentat
0006 - PREGUNTES
0007 - "Les que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Tala d'arbres a la Plaça de Sant Sebastià"".
Expediente: O 05633 2014 000001 00 - Quedar assabentat
0008 - "Les que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Recollida de paper i cartó durant les festes de Nadal"".
Expediente: O 05633 2014 000002 00 - Quedar assabentat
0009 - "Les que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Palmeres afetades pel morrut roig al Poliesportiu de Monteolivet"".
Expediente: O 05633 2014 000003 00 - Quedar assabentat
0009 - SERVICI DE GESTIÓ RESIDUS SÒLIDS I NETEJA
0010 - Donar compte dels expedients incoats en matèria de construcció i instal·lació de quarts de fem en edificis i activitats corresponents al quart trimestre de l'any 2013.
Quedar assabentat