2013-11-28 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Data:
28-11-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
C3ESR
Caràcter:
E
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 29 d'octubre de 2013.
OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍNDIC DE GREUGES.
0002 - Aprovació de l'Informe mensual que comprén des del 16 d'octubre de 2013 al 15 de novembre de 2013 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
Aprovat