2013-09-23 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE CULTURA Y EDUCACION

Data:
23-09-2013
Hora:
13:00
Òrgan:
C3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 22 de juliol de 2013.
Aprovat
0002 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Concedir el títol de Fill Adoptiu de la Ciutat de València, a favor del músic i compositor Sr. Bernardo Adam Ferrero.
Expediente: E 01905 2012 000077 00 - Aprovat
0003 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Concedir el títol de Fill Adoptiu de la Ciutat de València, a favor de l'historiador Sr. Tomás Llorens Serra.
Expediente: E 01905 2012 000094 00 - Aprovat
0004 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València, a favor de l'Escola Coral Xicotets Cantors de València.
Expediente: E 01905 2012 000181 00 - Aprovat
0005 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Concedir el títol de Fill Predilecte de la Ciutat de València, a favor del poeta Sr. Jaime Siles Ruiz.
Expediente: E 01905 2013 000075 00 - Aprovat
0006 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València, a favor de l'Organització ONCE / Fundació ONCE.
Expediente: E 01905 2013 000076 00 - Aprovat
0007 - MOCIONS Moció que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre Vicent Andrés Estellés, fill adoptiu de la ciutat de València.
Expediente: E 05634 2013 000030 00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - MOCIONS Moció que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal d'EUPV, sobre nomenament de fill adoptiu a Vicent Ventura Beltrán.
Expediente: E 05634 2013 000031 00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - MOCIONS Moció que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal d'EUPV, sobre reconeixement a Lola Gaos.
Expediente: E 05634 2013 000032 00 - Aprovat
0010 - MOCIONS Moció que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, sobre la retirada de les plaques franquistes dels edificis del terme municipal de València.
Expediente: E 05634 2013 000033 00 - Rebutjat
0011 - MOCIONS Moció que presenten els Srs. Salvador Broseta Perales i Vicent Sarrià Morell, del Grup Municipal Socialista, sobre conveni per a regular les visites al Convent de la Trinitat.
Expediente: E 05634 2013 000034 00 - Aprovat
0012 - PREGUNTES Preguntes que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre manteniment de la piscina municipal de Natzaret.
Expediente: O 00400 2013 000020 00 -
0013 - PREGUNTES Preguntes que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre transport escolar per als alumnes de la ciutat que viuen a les pedanies.
Expediente: O 00400 2013 000021 00 -
0014 - PREGUNTES Preguntes que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre situació coberta CEIP Ciutat de Bolonya.
Expediente: O 00400 2013 000022 00 -
0015 - PREGUNTES Preguntes que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal d'EUPV, sobre restes arqueològiques del Nou Mestalla.
Expediente: O 00400 2013 000023 00 -
0016 - PREGUNTES Preguntes que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre ajudes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
Expediente: O 00400 2013 000024 00 -
0017 - PREGUNTES Preguntes que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre el WC biblioteca Plaça Magúncia.
Expediente: O 00400 2013 000025 00 -