2013-07-22 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE CULTURA Y EDUCACION

Data:
22-07-2013
Hora:
13:00
Òrgan:
C3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 24 de juny de 2013
Aprovat
0002 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Denominar una via publica de la Ciutat amb la següent llegenda: CARRER DE LA CREU ROJA.
Expediente: E 01905 2013 000111 00 - Aprovat
0003 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Denominar les vies públiques situades en el denominat Grup Massarrojos (Urbanització) amb les següents llegendes: CARRER DEL CASTELL DE LA CREU, CARRER DE LES LLOMETES, CARRER DELS CALÇINERS, CARRER DEL BADALL, CARRER AGRUPACIÓ MUSICAL DE MASSARROJOS y CARRER DE CARLOS TOMÁS COSTA (MESTRE SEDER).
Expediente: E 01905 2002 000119 00 - Aprovat
0004 - SERVICI D'EDUCACIÓ Proposa prorrogar per un any mes, el mandat dels membres integrants del Consell Escolar Municipal de València.
Expediente: E 02101 2010 000145 00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR Aprovar les festes locals per a l'any 2014, que seran el dia 22 de gener, Sant Vicent Màrtir, Patró de la ciutat de València, i 28 d'abril, Sant Vicent Ferrer, Patró de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01904 2013 000472 00 - Aprovat
0006 - JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS Traslladar l'acord del Consell de Districte de la Junta Municipal d'Abastos, de la moció presentada pel Grup Municipal Compromís sobre el compliment de la Llei de Memòria Històrica.
Aprovat
0007 - MOCIONS Moció que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal d'EUPV, sobre la conservació del centre arqueològic l'Almoina.
Expediente: E 05634 2013 000025 00 - Retirat
0008 - MOCIONS Moció que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre retirada símbol franquista.
Expediente: E 05634 2013 000026 00 - Aprovat
0009 - MOCIONS Moció que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre el cartell pont de la Trinitat.
Expediente: E 05634 2013 000027 00 - Aprovat
0010 - MOCIONS Moció que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre actuació urgent en el molí hidràulic islàmic del carrer Salvador Giner.
Expediente: E 05634 2013 000028 00 - Quedar assabentat
0011 - MOCIONS Moció que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre recolzament a la petició del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV).
Expediente: E 05634 2013 000029 00 - Quedar assabentat