2013-05-28 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
28-05-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
E3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - ÒRGAN DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE Proposa informar favorablement el Compte General de L'Ajuntament de València corresponent al exercici 2012.
Expediente: E 04301 2013 000017 00 - Aprovat