2013-05-27 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE CULTURA Y EDUCACION

Data:
27-05-2013
Hora:
13:00
Òrgan:
C3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 22 d'abril de 2013.
Aprovat
0002 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la Ciutat de València, a favor del músic i compositor senyor Bernardo Adam Ferrero.
Expediente: E 01905 2012 000077 00 - Aprovat
0003 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la Ciutat de València a favor de l'historiador de l'art, senyor Tomás Llorens Serra.
Expediente: E 01905 2012 000094 00 - Aprovat
0004 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat a favor de l'Escola Coral dels Xicotets Cantors de València.
Expediente: E 01905 2012 000181 00 - Aprovat
0005 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat de València, a favor del poeta senyor Jaime Siles Ruiz.
Expediente: E 01905 2013 000075 00 - Aprovat
0006 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat a favor de la Fundació ONCE.
Expediente: E 01905 2013 000076 00 - Aprovat
0007 - "SERVICI D'EDUCACIÓ Aprovació de l'adhesió del personal funcionari de l'OAM de la Universitat Popular de l'Ajuntament de València a "" l'Acord Laboral per al personal funcionari de l'Ajuntament de València 2012-2015"".
Expediente: O 02101 2013 000036 00 - Aprovat
0008 - MOCIONS Moció que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre placa commemorativa a Carles Salvador i Gimeno.
Expediente: E 05634 2013 000020 00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - MOCIONS Moció que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre incompliment del conveni entre l'Ajuntament de València i el Palau de les Arts i deute del Palau de les Arts.
Expediente: E 05634 2013 000021 00 - Rebutjat
0010 - PREGUNTES Pregunta que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal d'EUPV, sobre el concert de Santiago Auserón.
Expediente: O 00400 2013 000014 00 -
0011 - PREGUNTES Preguntes que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre ajuda a Béns declarats Patrimoni de la Humanitat.
Expediente: O 00400 2013 000015 00 -
0012 - PREGUNTES Preguntes que presenta el Sr. Fèlix Estrela Botella, del Grup Municipal Socialista, sobre la proliferació de curses populars.
Expediente: O 00400 2013 000016 00 -
0013 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Denominar el jardí ubicat entre el carrer Pintor Jacomart i el carrer Santo Domingo Savio, amb la següent llegenda: JARDÍ DE FÈLIX DEL RIO.
Expediente: E 01905 2012 000038 00 - Aprovat