2013-05-27 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION URBANISMO, CALIDAD URBANA Y VIVIENDA

Data:
27-05-2013
Hora:
09:30
Òrgan:
U3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA.- Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 22 d'abril de 2013.
0002 - SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.- Proposa rectificar l'error material detectat en el document de Modificació Puntual de instruments de planejament municipal Dotacions Públiques de titularitat autonòmica del Pla General d'Ordenació Urbana i PEPRI Universitat-Sant Francesc, PEPRI Seu-Xerea i PEPRI Mercat.
Expediente: E 03502 2012 000012 00 - Aprovat
0003 - "SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.- Proposa sotmetre a informació pública el projecte de ""Modificació del PEPRI del Barri de la Seu-Xerea, en la Pl. de Manises, número 7"".
Expediente: E 03502 2011 000090 00 - Aprovat
0004 - DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar provisionalment el Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de la Revisió Simplificada del Pla General d'Ordenació Urbana de València.
Expediente: E 03001 2004 000342 00 - Aprovat
0005 - "DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual d'ordenació detallada en la parcela DE-3 del Sector NPR-2 P.P. ""Benicalap Sud"" i el seu Estudi de Integració Paisatgística.
Expediente: E 03001 2012 000162 00 - Aprovat
0006 - "DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PROGRAMACIÓ. Proposa apreciar la causa de prohibició per a contractar amb l'Administració de la mercantil ""Stirling, SL"", en relació amb el PAI per al desenvolupament de la Unitat de Ejecució 1 del PS3-5 ""Perellonet"", i la resta d'extrems continguts en la proposta.
Expediente: E 03001 1999 000038 00 - Aprovat
0007 - "DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PROGRAMACIÓ. Proposa apreciar la causa de prohibició per a contratar amb l'Administració de la mercantil ""Stirling, SL"", en relació con el PAI per a el desenvolupament de la Unitat d'Ejecució 2 del PS3-5 ""Perellonet"", i la resta de extrems continguts en la proposta.
Expediente: E 03001 1999 000039 00 - Aprovat
0008 - "DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PROGRAMACIÓ. Proposa aprovar provisionalment el Pla de Reforma Interior Modificatiu del Sector ""Patraix"".
Expediente: E 03001 2012 000172 00 - Aprovat
0009 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó Canut, sobre víctimes de l'accident de Metro de 3 de juliol de 2006.
Expediente: E 05631 2013 000021 00 - Retirat
0010 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sres. Sarrià Morell i Dolz Muñoz, sobre ejecució Parc Carolines en Benimàmet.
Expediente: E 05631 2013 000022 00 - Aprovada proposta alternativa
0011 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià Morell, sobre adecuació entorn Museu Belles Arts.
Expediente: E 05631 2013 000023 00 - Rebutjat
0012 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sres. Sarriá Morell i Dolz Muñoz, sobre PAI Camí Fondo d'El Grau i naus J. Verdeguer.
Expediente: E 05631 2013 000024 00 - Quedar assabentat
0013 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre Alquería de Serra.
Expediente: E 05631 2013 000025 00 - Quedar assabentat
0014 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sra. Soriano Rodríguez, sobre manca de neteja al Parc Gulliver (Jardí del Turia). (Com. M. Ambient i Desenvolupament Sostenible 22.04.2013).
Expediente: E 05633 2013 000009 00 -
0015 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarià Morell, sobre Pla Especial d'Ordenació de la Marina i de l'Área Sur del Port.
Expediente: E 05631 2013 000026 00 - Rebutjat
0016 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó Canut, sobre abonament Jove de l'EMT.
Expediente: E 05631 2013 000027 00 - Rebutjat
0017 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sra. Soriano Rodríguez, sobre urbanització jardins de Malilla.
Expediente: E 05631 2013 000028 00 - Quedar assabentat
0018 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre garantir la seguretat dels ciclistes al carril bici del centre de la ciutat.
Expediente: E 05631 2013 000029 00 - Aprovada proposta alternativa
0019 - PREGUNTES.- - Sr. Ribó Canut, sobre prolongació línia 27 a Moncada i Alfara.
Expediente: O 05631 2013 000009 00 - A contestar en pròxima sessió
0020 - PREGUNTES.- - Sr. Ribó Canut, sobre externalizació de revisions i reparacions autobusos EMT.
Expediente: O 05631 2013 000010 00 - Contestada
0021 - PREGUNTES.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre supresió parada EMT Gregorio Maians - Regne de València.
Expediente: O 05631 2013 000011 00 - Contestada
0022 - CONTESTACIONS A MOCIONS.- - Del Servici de Circulació i Transports i les seues Infraestructures a la Moció del Sr. Sarrià Morell, sobre inclusió de Valenbisi en el censo de concessionàreis per a la seua adhesió al sistema arbitral de consum. (Com. Urbanisme 22.04.2013).
Expediente: E 05631 2013 000018 00 - Quedar assabentat
0023 - CONTESTACIONS A MOCIONS.- - De los Servicis de Patrimoni i de Coordinació de Obres en Vía Pública i Manteniment de'Infraestructures a la Moció del Sr. Sanchis i Labiós, sobre situació d'abandó del carrer Volta del Rossinyol.
Expediente: E 05631 2013 000019 00 - Quedar assabentat
0024 - CONTESTACIONS A PREGUNTES.- - Del Servici de Circulació i Transports les seues Infraestructures a les Preguntes de la Sra. Castillo sobre el Pont de Fusta.
Expediente: O 05631 2013 000008 00 - Contestada
0025 - - Del Servici de Patrimoni i del Servici de Circulació i Transports i les seues Infraestructures a les Preguntes del Sr. Sarriá Morell, sobre convenis pe all trasllat gasolineres de la ronda del Centre Històric.
Expediente: O 05631 2013 000007 00 - Contestada