2013-04-22 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE CULTURA Y EDUCACION

Data:
22-04-2013
Hora:
13:00
Òrgan:
C3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 21 de març de 2013
Aprovat
0002 - SERVICI D'EDUCACIÓ Proposa aprovar la substitució de representants en el Consell Escolar Municipal de València.
Expediente: E 02101 2013 000648 00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL Proposa sol·licitar a la Conselleria de Educació, Cultura i Esport, el reconeixement del Centre Arqueològic de l'Almoina, de conformitat amb el que disposa l'Orde de 6 de febrer de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el reconeixement de museus i col·leccions museogràfiques permanents de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 02001 2012 000230 00 - Aprovat
0004 - "SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL Proposa acceptar la donació dels objectes que conformen el ""Cursus honorum"" del Professor Grisolia.
Expediente: E 02001 2013 000011 00 - Aprovat
0005 - FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL Proposa donar compte al Ple de la Memòria d'Activitats i de Gestió de l'Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal, corresponent a l'any 2012.
Expediente: E 70002 2013 000067 00 - Quedar assabentat
0006 - MOCIONS Moció que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal d'EUPV, sobre retolació carrer a Manuel Azaña.
Expediente: E 05634 2013 000018 00 - Quedar assabentat
0007 - MOCIONS Moció que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal d'EUPV, sobre l'ordre de procediment d'admisió de l'alumnat.
Expediente: E 05634 2013 000019 00 - Rebutjat
0008 - PREGUNTES Pregunta de la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre modificació aplicació pressupostària del Xec Escolar 2012.
Expediente: O 00400 2013 000011 00 -
0009 - PREGUNTES Pregunta de la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre el 18 d'abril, Dia Internacional dels Monuments i Llocs, i dia 18 de maig, Dia Internacional dels Museus.
Expediente: O 00400 2013 000012 00 -
0010 - PREGUNTES Pregunta de la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre assistència i promoció als museus i monuments de la ciutat.
Expediente: O 00400 2013 000013 00 -