2013-03-21 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE PROGRESO HUMANO Y SEGURIDAD CIUDADANA

Data:
21-03-2013
Hora:
13:00
Òrgan:
S3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 19 de febrer de 2013.
Aprovat
0001 - MOCIÓ
0002 - "Que presenta la Sra. Anaïs Menguzzato García, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Subscriure conveni amb la Conselleria de Sanitat y els Centres de Atenció a Inmigrants de la ciutat de València"".
Expediente: E 05632 2013 000005 00 - Retirat
0002 - PREGUNTES
0003 - "Que presenta la Sra. Anaïs Menguzzato García, del Grup Municipal Socialista, relatives a ""Grups de treball relacionats amb proyectes de prostitució"".
Expediente: O 05632 2013 000005 00 - Quedar assabentat