2013-02-19 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE PROGRESO HUMANO Y SEGURIDAD CIUDADANA

Data:
19-02-2013
Hora:
09:00
Òrgan:
S3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si ès el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 18 de gener de 2013.
Aprovat
0001 - MOCIONS
0002 - "La que presenta la Sra. Anaïs Menguzzato García, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Accés centres discapacitats a les instal·lacions deportives municipals"".
Expediente: E 05632 2013 000002 00 - Aprovada proposta alternativa
0003 - "La que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Poliesportiu de Nou Moles"".
Expediente: E 05632 2013 000003 00 - Quedar assabentat
0004 - "La que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Adjudicació poliesportiu Rambleta"".
Expediente: E 05632 2013 000004 00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - PREGUNTES
0005 - "Les que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Situació de pagament a les empreses"".
Expediente: O 05632 2013 000003 00 - Quedar assabentat
0006 - "Les que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Intendents Generals i comissions de servicis en la Policía Local"".
Expediente: O 05632 2013 000004 00 - Quedar assabentat