2013-02-18 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Data:
18-02-2013
Hora:
12:00
Òrgan:
M3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 21 de gener de 2013.
Aprovat
0001 - JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
0002 - Dictamen sobre l'expedient d'autorització de taules i cadires en C/ Mossen Cuenca, nº30 (Pedania de Pinedo), segons l'article 11 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de taules, cadires i altres elements auxiliars.
Expediente: E 02303 2012 001163 00 - Aprovat
0003 - Dictamen sobre l'expedient d'autorització de taules i cadires en C/ Historiador Beti, nº 3 dreta (Pedania de El Saler), segons l'article 11 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de taules, cadires i altres elements auxiliars.
Expediente: E 02303 2010 001749 00 - Aprovat
0004 - Dictamen sobre l'expedient d'autorització de taules i cadires en C/ Alquería de Aznar, nº 11 (Pedania de Castellar), segons l'article 11 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de taules, cadires i altres elements auxiliars.
Expediente: E 02303 2011 001458 00 - Aprovat
0005 - Dictamen sobre l'expedient d'autorizació de taules i cadires en C/ Redolins, nº 27 (Pedanía El Palmar), segons l'article 11 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de taules, cadires i altres elements auxiliars.
Expediente: E 02303 2009 001262 00 - Aprovat
0006 - Dictamen sobre l'expedient d'autorització de taules i cadires en C/ Mossen Cuenca, nº 34 acc. (Pedania de Pinedo), segons l'article 11 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de taules, cadires i altres elements auxiliars.
Expediente: E 02303 2011 000590 00 - Aprovat
0006 - MOCIONS
0007 - "La que presenta el Sr. Amadeu Sanchis Labiós y la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Aplicació de la normativa lingüística a la retolació urbana"", remesa de la Comissió de Cultura i Educació.
Expediente: E 05634 2013 000005 00 - Aprovat
0008 - "La que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Qualitat de l'aigua del Parc Natural de l'Albufera"".
Expediente: E 05633 2013 000006 00 - Quedar assabentat
0008 - PREGUNTES
0009 - "Les que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""ERO en el servici de neteja de Zona Nord de València (F.C.C.)"".
Expediente: O 05633 2013 000006 00 - Quedar assabentat
0010 - "Les que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grupo Municipal Compromís, relatives a ""Abocament d'aigües fecals a la séquia de l'Alter"".
Expediente: O 05633 2013 000007 00 - Quedar assabentat
0011 - "Les que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Soterrament al Cementeri del Cabanyal"".
Expediente: O 05633 2013 000008 00 - Quedar assabentat
0012 - "Les que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Manca de poda dels ficus del C/ Sant Vicent"".
Expediente: O 05633 2013 000009 00 - Quedar assabentat
0013 - "Les que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Terminis previst de construcció del Jardí Linial de Benimàmet"".
Expediente: O 05633 2013 000010 00 - Quedar assabentat
0014 - "Les que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Reposició de les plantes en el Pont de les Flors"".
Expediente: O 05633 2013 000011 00 - Quedar assabentat
0015 - "Les que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Tala d'arbres i eliminació d'escocells al Barri de Tendetes"".
Expediente: O 05633 2013 000012 00 - Quedar assabentat
0016 - "Les que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relatives a ""Estació de mesurament de la contaminació atmosfèrica en el mirador de l'Av/ Catalunya"".
Expediente: O 05633 2013 000013 00 - Quedar assabentat
0017 - "Les que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relatives a ""Ordenança sobre tinença d'animals"".
Expediente: O 05633 2013 000014 00 - Quedar assabentat
0018 - "Les que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relatives a ""Campanyes d'informació i sensibilització mediambiental zona 1"".
Expediente: O 05633 2013 000015 00 - Quedar assabentat
0019 - "Les que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relatives a ""Campanyes d'informació i sensibilització mediambiental zona 2"".
Expediente: O 05633 2013 000016 00 - Quedar assabentat
0020 - "Les que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relatives a ""Campanyes d'informació i sensibilització mediambiental zona 3"".
Expediente: O 05633 2013 000017 00 - Quedar assabentat
0020 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÓLIDS I NETEJA
0021 - Donar compte dels expedients incoats en matèria de construcció i instal·lació de quarts de fem en edificis i activitats corresponents al quart trimestre de l'any 2012.
Quedar assabentat