2013-01-21 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Data:
21-01-2013
Hora:
12:00
Òrgan:
M3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, del acta de la Sessió anterior de data 17 de desembre de 2012.
Aprovat
0001 - MOCIONS
0002 - "Que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""neteja de les pintades en l'Alqueria de Barrinto"", remesa de la Comissió de Cultura i Educació.
Expediente: E 05634 2012 000037 00 - Aprovada proposta alternativa
0003 - "Que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Sucietat en solar Carrera de Malilla, 11"".
Expediente: E 05633 2013 000001 00 - Quedar assabentat
0004 - "que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Rebuts endarrerits de la taxa Tamer als veïns de les pedanies de Borbotó, Benifaraig i Carpesa"".
Expediente: E 05633 2013 000002 00 - Quedar assabentat
0005 - "Que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Anul·lació notificació tasa Tamer de 2009 i 2010 als veïns de les pedanies de Carpesa, Borbotó i Benifaraig"".
Expediente: E 05633 2013 000003 00 - Quedar assabentat
0006 - "Que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Nova ubicació Pipi-can del jardí de la Plaza Alfredo Candel"".
Expediente: E 05633 2013 000004 00 - Quedar assabentat
0006 - PREGUNTES
0007 - "Que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Resultat de la venda de les taronges bordes de la Ciutat"".
Expediente: O 05633 2013 000001 00 - Quedar assabentat
0008 - "Que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Soterrament al Cementeri de Cabanyal"".
Expediente: O 05633 2013 000002 00 - Quedar assabentat
0009 - "Que presenta el Sr. Joan Ribó Canut, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Obres en el col·lector de la sèquia de Palmaret-Vera"".
Expediente: O 05633 2013 000003 00 - Quedar assabentat
0010 - "Que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Recollida de paper i cartró durant les festes de Nadal"".
Expediente: O 05633 2013 000004 00 - Quedar assabentat
0011 - "Que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relatives a ""Renovació mitjançant Flor de Pascua en el Pont de les Flors"".
Expediente: O 05633 2013 000005 00 - Quedar assabentat
0012 - "Moció que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Aprovació d'ERO a les contractes de neteja viària de la zona nord"".
Expediente: E 05633 2013 000005 00 - Retirat