2013-01-21 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION URBANISMO, CALIDAD URBANA Y VIVIENDA

Data:
21-01-2013
Hora:
09:30
Òrgan:
U3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA.- Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 20 de desembre de 2012.
Aprovat
0002 - "SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.- Proposa aprovar el Projecte de Reparcel·lació voluntària y horitzontal en execució del Programa d'Actuació Aïllada ""carrer Colón, 6 i Cirilo Amorós, 3"", presentat per l'Agrupació d'Interés Urbanístic.
Expediente: E 03502 2010 000069 00 - Aprovat
0003 - SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.- Dona compte de la Resolució de la Consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de 16 de novembre de 2012, per la qual s'aprova definitivament la Modificació puntual d'instruments de planejament municipal Dotacions Públiques de titularitat autonòmica del PGOU i PEPRIs Universitat-Sant Francesc, Seu-Xerea i Mercat.
Expediente: E 03502 2012 000012 00 - Quedar assabentat
0004 - DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Dona compte de la Resolució de la Consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient d'aprovació definitiva de la Modificació Puntual d'alineacions en la illa de cases delimitada pels carrers Castán Tobeñas, Nou d'Octubre, Luis Lamarca i Racó d'Ademuz.
Expediente: E 03001 2011 000180 00 - Quedar assabentat
0005 - DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla de Reforma Interior en carrer Riu Escalona, Octavi Vicent, L'Illa de Sardenya, promogut pel Banc Financer i d'Estalvis.
Expediente: E 03001 2012 000121 00 - Aprovat
0006 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarriá Morell, sobre caducitat adjudicació sector Quatre Carreres.
Expediente: E 05631 2013 000001 00 - Quedar assabentat
0007 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sra. Soriano Rodríguez, sobre neteja, manteniment i senyalització de la casa de comportes de l'Assut de l'Or.
Expediente: E 05631 2013 000002 00 - Quedar assabentat
0008 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó Canut, sobre control de la velocitat en la ciutat de València.
Expediente: E 05631 2013 000003 00 - Rebutjat
0009 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sra. Dolz Muñoz, sobre execució Parc Carolinas en Benimàmet. (Com. Med. Ambient i Desenrrotllament Sostenible 17.12.12).
Expediente: E 05633 2012 000044 00 - Quedar assabentat
0010 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre Valencia a ruta europea del modernisme.
Expediente: E 05631 2013 000006 00 - Quedar assabentat
0011 - PREGUNTES.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre rampes d'accés al Pont de l'Avinguda Real de Madrid a La Torre.
Expediente: O 05631 2013 000001 00 - Contestada
0012 - PREGUNTES.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre reforma del Col·legi Major Lluís Vives.
Expediente: O 05631 2013 000002 00 - Contestada
0013 - PREGUNTES.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre abeurador protegit carrer Colón, 32.
Expediente: O 05631 2013 000003 00 - Contestada
0014 - CONTESTACIONS A MOCIONS.- - Dels Servicis de Circulació i Transports i les seues Infraestructures i de Projectes Urbans, a la Moció del Sr. Sanchis i Labios, sobre aparcament carrer Dr. Lluch amb Empar Guillem. (Com. Urbanisme 22.10.12).
Expediente: E 05631 2012 000066 01 - Quedar assabentat
0015 - CONTESTACIONS A PREGUNTES.- - Del Servici de Circulació i Transports i les seues Infraestructures a les Preguntes del Sr. Sanchis i Labiós sobre la Llotja de la Seda. (Com. Urbanisme 20.12.12)
Expediente: O 05631 2012 000047 00 - Contestada
0016 - CONTESTACIONS A PREGUNTES.- - Del Servici de Patrimoni a les Preguntes del Sr. Sanchis i Labiós, sobre magatzems Port. (Com. Urbanisme 20.12.12).
Expediente: O 05631 2012 000041 00 - Contestada
0017 - CONTESTACIONS A PREGUNTES.- - De la Direcció General d'Ordenació Urbanística i del Servici de Licencies Urbanístiques d'Obres d'Edificació, a les Preguntes del Sr. Sanchis i Labiós, sobre carrer Esparraguera-Bernat Descoll.
Expediente: O 05631 2012 000040 00 - Contestada