2012-11-27 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Data:
27-11-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
R3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 30 d'octubre de 2012.
0002 - Aprovació de l'Informe que comprén des del 16 d'octubre del 2012 al 15 de novembre de 2012 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
0003 - "MOCIONS Moció que presenta Dª Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Compromís, relativa a "" Realització d'enquestes de satisfacció sobre el servei a la ciutadania"".
Expediente: E 05641 2012 000002 00 -