2012-10-23 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE PROGRESO HUMANO Y SEGURIDAD CIUDADANA

Data:
23-10-2012
Hora:
13:00
Òrgan:
S3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 25 de setembre de 2012.
Aprovat
0001 - MOCIONS
0002 - "Que presenta la Sra. Consol Castillo Plaza, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Parc mòbil municipal de bicis elèctriques per a serveis en parcs públics"".
Expediente: E 05632 2012 000018 00 - Aprovada proposta alternativa
0003 - "Que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Inclusió de clàusules en els contractes de l'Ajuntament per a les persones en situació d'exclusió social"".
Expediente: E 05632 2012 000019 00 - Retirat
0004 - "Que presenta la Sra. Consol Castillo Plaza, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Conveni Ajuntament amb els Centres de distribució d'aliments"".
Expediente: E 05632 2012 000020 00 - Retirat
0004 - PREGUNTES
0005 - "Que presenta la Sra. Consol Castillo Plaza, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Actuacions de la Policia Local per sorolls a la Plaça Raquel Payà"".
Expediente: O 05632 2012 000021 00 - Quedar assabentat