2012-10-22 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE CULTURA Y EDUCACION

Data:
22-10-2012
Hora:
13:00
Òrgan:
C3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 24 de setembre de 2012.
Aprovat
0002 - MOCIONS Moció que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal EUPV sobre el transport al Col·legi Públic Manuel González Martí de Benifaraig.
Expediente: E 05634 2012 000030 00 - Aprovada proposta alternativa
0003 - MOCIONS Moció que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre el canvi de nom d'un tram del carrer Doctor Chiarri.
Expediente: E 05634 2012 000031 00 - Aprovat
0004 - MOCIONS Moció que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre el conveni de col·laboració amb la societat coral El Micalet.
Expediente: E 05634 2012 000032 00 - Aprovada proposta alternativa
0005 - MOCIONS Moció que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre la retirada títol Filla Adoptiva a Sor Aurora Gallego.
Expediente: E 05634 2012 000033 00 - Rebutjat
0006 - MOCIONS Moció que presenta el Sr. Fèlix Estrela Botella, del Grup Municipal Socialista, sobre la situació de seguretat, sanitària i habitabilitat de les instal·lacions dedicades a Educació Infantil i Primària en el CEIP 103 de València.
Expediente: E 05634 2012 000034 00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - MOCIONS Moció que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre la desaparició del Panell Ceràmic de Ciutat Vella.
Expediente: E 05634 2012 000035 00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - MOCIONS Moció que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grupo Municipal Socialista, sobre la retirada d'esments commemoratius i de noms de carrers a dirigents del franquisme a València.
Expediente: E 05634 2012 000036 00 - Aprovada proposta alternativa