2012-09-24 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Data:
24-09-2012
Hora:
12:00
Òrgan:
M3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de 23 de juliol de 2012.
Aprovat
0001 - MOCIONS
0002 - "La que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Urbanització carrer Mariano Ribera"", remesa des de la Comissió d'Urbanisme, Qualitat Urbana i Vivenda.
Expediente: E 05631 2012 000052 00 - Quedar assabentat
0003 - "La que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Plaça Doctor Lorenzo de la Flor"".
Expediente: E 05633 2012 000028 00 - Quedar assabentat
0004 - "La que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Bruticia i aigües putrefactes en estany del jardí de la Plaça Alfredo Candel"".
Expediente: E 05633 2012 000029 00 - Sobre la mesa
0005 - "La que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Desperfectes en el jardí de la Plaça de Segòvia"".
Expediente: E 05633 2012 000030 00 - Quedar assabentat
0006 - "La que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Espais reservats per a gossos en els jardins del MUVIM"".
Expediente: E 05633 2012 000032 00 - Quedar assabentat
0006 - PREGUNTES
0007 - "Les que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Manteniment i poda del Jardí de Vivers"".
Expediente: O 05633 2012 000031 00 - Quedar assabentat
0008 - "Les que presenta el Sr. Joan Ribó Canut, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Neteja Passatge Doctor Serra"".
Expediente: O 05633 2012 000032 00 - Quedar assabentat
0009 - "Les que presenta el Sr. Joan Ribó Canut, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Falta de seguretat per deficient poda de la vegetació pròxima als carrils bici"".
Expediente: O 05633 2012 000033 00 - Quedar assabentat
0010 - "Les que presenta el Sr. Joan Ribó Canut, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Fonts sense aigua en el Jardí del Turia"".
Expediente: O 05633 2012 000034 00 - Quedar assabentat
0011 - "Les que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Qualitat de l'aigua en la Platja de la Malva-rosa"".
Expediente: O 05633 2012 000035 00 - Quedar assabentat
0012 - "Les que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relatives a ""Camp de golf del Saler"".
Expediente: O 05633 2012 000036 00 - Quedar assabentat
0013 - "Les que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relatives a ""Caiguda de palmeres"".
Expediente: O 05633 2012 000037 00 - Quedar assabentat
0014 - "Les que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relatives a ""Factures extraordinàries relatives a la neteja viària"".
Expediente: O 05633 2012 000038 00 - Quedar assabentat
0015 - "Les que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Plagues de rates i insectes a la Ciutat de València"".
Expediente: O 05633 2012 000039 00 - Sobre la mesa
0016 - "Les que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relatives a ""Relació d'espais reservats per a gossos en els parcs y jardins de la nostra ciutat"".
Expediente: O 05633 2012 000040 00 - Quedar assabentat
0017 - "Les que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relatives a ""Estudi sobre la caiguda de les palmeres a València"".
Expediente: O 05633 2012 000041 00 - Quedar assabentat
0017 - MOCIONES
0017 - PREGUNTAS