2012-09-20 - València

Tornar

Comisió de ple:
COM. ADMON.ELECT.,PERSONAL,DESC. Y PARTICIP.CIUD.

Data:
20-09-2012
Hora:
10:00
Òrgan:
P3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 19 de juliol de 2012.
0002 - SECRETARIA GENERAL DEL PLE Aprovar la Memòria de la Gestió Municipal any 2011.
Expediente: E 00401 2012 000022 00 -
0003 - SERVICI DE PERSONAL Desestimar la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat privada de profesor en col·legi privat.
Expediente: E 01101 2012 001196 00 -
0004 - "MOCIONS Moció que presenta D. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup EUPV, relativa a ""Rehabilitació Alquería del Moro"".
Expediente: E 05631 2012 000037 00 -
0005 - "MOCIONS Moció que presenta D. Joan Ribó Canut, del Grup Compromís, relativa a ""Instal·lació d'aparcabicis a la Casa Consistorial i més aparcabicis al carrer Arquebisbe Mayoral"".
Expediente: E 05631 2012 000045 00 -