2012-06-25 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Data:
25-06-2012
Hora:
13:00
Òrgan:
M3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 21 de maig de 2012.
Aprovat
0002 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Denominar una via pública de la Ciutat amb la següent llegenda: Plaça de Rafael Gómez-Ferrer Sapiña (Notari).
Expediente: E 01905 2011 000127 00 - Aprovat
0003 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat de València, a favor del director d'orquestra Sr. Enrique García Asensio.
Expediente: E 01905 2012 000093 00 - Aprovat
0004 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat de València, a favor del pintor Sr. Juan Genovés Candel.
Expediente: E 01905 2012 000100 00 - Aprovat
0005 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Filla Predilecta de la Ciutat de València, a favor de la filòsofa Sra. Adela Cortina Orts.
Expediente: E 01905 2012 000101 00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL Proposa acceptar la donació d'un trage de valenciana de la Senyora Pepita Samper, per a la seua incorporació als fons museístics municipals.
Expediente: E 02001 2012 000091 00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL Proposa acceptar la donació d'una col·lecció entomològica per a la seua incorporació als fons del Museu de Ciències Naturals de València.
Expediente: E 02001 2012 000173 00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR Aprovar les Festes Locals per a l'any 2013, que seran el dia 22 de gener, Sant Vicent Màrtir, Patró de la Ciutat de València, i 8 d'abril, Sant Vicent Ferrer, Patró de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01904 2012 000444 00 - Aprovat
0009 - MOCIONS Moció que presenten el Sr. Joan Calabuig Rull i el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre reconeixement com a museus del Museu d'Història de València i del Centre Arqueològic de l'Almoina per part de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport.
Expediente: E 05634 2012 000020 00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - MOCIONS Moció que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal EUPV, sobre retirada de símbols pre-constitucionals.
Expediente: E 05634 2012 000021 00 -
0011 - MOCIONS Moció que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre l'adhesió a la Agenda 21 de la cultura.
Expediente: E 05634 2012 000022 00 - Sobre la mesa
0012 - PREGUNTES Preguntes del Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup EUPV, sobre la caducitat de llicència d'obres CEIP Teodoro Llorente.
Expediente: O 00400 2012 000007 00 -
0013 - PREGUNTES Preguntes de la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Compromís, sobre lloguers de locals per a la celebració d'actes privats.
Expediente: O 00400 2012 000008 00 -
0014 - "PREGUNTES Preguntes del Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Socialista, sobre denominació de via pública amb el nom de ""Hugo Zárate"".
Expediente: O 00400 2012 000009 00 -
0015 - PREGUNTES Preguntes de la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Compromís, sobre Museu Valencià d'Història Natural - Col·leccions de Torres Sala i Siro de Fez.
Expediente: O 00400 2012 000010 00 -
0016 - PREGUNTES Preguntes de la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Compromís, sobre despeses convidats sopars Falles 2012.
Expediente: O 00400 2012 000011 00 -
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 21 de maig de 2012.
Aprovat
0001 - MOCIONS
0002 - "La que presenten el Sr. Vicent Sarrià i Morell i la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Neteja i adequació del solar en l'Avda. General Avilés i carrers Miguel Servet i Francisco Barrachina Esteban"", remesa des de la Comissió d'Urbanisme, Qualitat Urbana i Vivenda.
Expediente: E 05631 2012 000036 00 - Quedar assabentat
0003 - "La que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Neteja, seguretat i tancament solars Cabanyal - Canyamelar"", remesa des de la Comissió d'Urbanisme, Qualitat Urbana i Vivenda.
Expediente: E 05631 2012 000038 00 - Quedar assabentat
0004 - "La que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Pla Municipal d'Horts Urbans a València"".
Expediente: E 05633 2012 000021 00 - Quedar assabentat
0005 - "La que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Emissions contaminants per part dels cotxes dièsel"".
Expediente: E 05633 2012 000022 00 - Quedar assabentat
0006 - "La que presenta la Sra. Isabel Dolz, del Grup Municipal Socialista, la Sra. Mª. Pilar Soriano, del Grup Municipal Compromís y la Sra. Rosa Albert, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Aprovació d'EROS a les contrates de neteja viària i manteniment de parcs i jardins"".
Expediente: E 05633 2012 000023 00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - "La que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Palmeres afectades pel morrut roig a la Gran Vía Marques del Turia"".
Expediente: E 05633 2012 000024 00 - Quedar assabentat
0008 - "La que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Neteja d'aigua a pressió de carrers i neteja de contenidors en els mesos d'estiu"".
Expediente: E 05633 2012 000025 00 - Quedar assabentat
0008 - PREGUNTES
0009 - "Les que presenta la Sra. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Pla de poda de la Ciutat de València"".
Expediente: O 05633 2012 000019 00 -
0010 - "Les que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodíguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Contenidors d'olis usats"".
Expediente: O 05633 2012 000020 00 -
0011 - "Les que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grupo Municipal Compromís, relatives a ""Retirada d'animals morts de la vía pública"".
Expediente: O 05633 2012 000021 00 -
0012 - "Les que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Plantació i desplantació de rosers al Jardí de Torrefiel"".
Expediente: O 05633 2012 000022 00 -
0013 - "Les que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Residus tractats a l'ecoparc de Vara de Quart"".
Expediente: O 05633 2012 000023 00 -
0014 - "Les que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relatives a ""Neteja al Barri de Velluters"".
Expediente: O 05633 2012 000025 00 -