2012-04-18 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Data:
18-04-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
R3
Caràcter:
E
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 28 de febrer del 2012.
0002 - OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍNDIC DE GREUGES Aprovació de l'Informe mensual que comprén des del 16 de febrer del 2012 al 15 de març del 2012 de l'Oficina de Seggeriments, Queixes, Reclacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.