2012-03-26 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE CULTURA Y EDUCACION

Data:
26-03-2012
Hora:
13:00
Òrgan:
C3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA Aprobació, en el seu cas, de l'acta de la sessió de data 20 de febrer de 2012.
Aprovat
0002 - SERVICI D'EDUCACIÓ Proposa aprovar la substitució de representants en el Consell Escolar Municipal de València.
Expediente: E 02101 2012 000668 00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL Proposa acceptar la donació d'una col·lecció de llibres de Vicente Blasco Ibáñez per a la seua incorporació als fons de la Casa-Museu Blasco Ibáñez.
Expediente: E 02001 2011 000409 00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL Proposa acceptar la donació d'una rèplica de caràcter didàctic d'exemplar de dinosaure per al seu ús pedagògic en el Museu de Ciències Naturals.
Expediente: E 02001 2011 000640 00 - Aprovat
0005 - MOCIONS Moció que presenten En Vicent Sarriá i Morell i En Fèlix Estrela Botella, del Grup Municipal Socialista, sobre Palauet d'Ayora per a Escola Infantil en Valencià.
Expediente: E 05634 2012 000006 00 - Rebutjat
0006 - MOCIONS Moció que presenta Na Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre condicions d'insalubritat al CEIP Eliseo Vidal.
Expediente: E 05634 2012 000007 00 - Aprovat amb esmenes
0007 - MOCIONS Moció que presenta Na Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre mascletá dia 19 de març.
Expediente: E 05634 2012 000008 00 - Retirat
0008 - MOCIONS Moció que presenta En Félix Estrela Botella, del Grup Municipal Socialista, sobre denuncia de la situació sanitària i de l'habitabilitat de les instalacions dedicades a educació infantil en el CEIP Eliseo Vidal de València.
Expediente: E 05634 2012 000009 00 - Aprovat amb esmenes
0009 - MOCIONS Moció que presenta En Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre digitalització de fons històrics de l'Arxiu Històric Municipal i Hemeroteca Municipal de València.
Expediente: E 05634 2012 000010 00 - Aprovat
0010 - MOCIONS Moció que presenta En Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre creació d'un espai commemoratiu d'esdeveniments i personatges il·lustres.
Expediente: E 05634 2012 000011 00 - Aprovat
0011 - MOCIONS Moció que presenta N'Amadeu Sanchis i Labios, del Grup Municipal EUPV, sobre creació d'una biblioteca al Barri de la Malva-rosa.
Expediente: E 05634 2012 000012 00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - PREGUNTES Pregunta que presenta Na Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre Museu Conxa Piquer.
0013 - PREGUNTES Pregunta que presenta Na Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre Museu Valencià d'Història Natural.
0014 - PREGUNTES Pregunta que presenta Na Consol Castillo i Plaza i Na Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, sobre empreses contractades per l'Ajuntament per a realitzar serveis de la Regidoria d'Educació i Universitat Popular.
0015 - PREGUNTES Pregunta que presenta Na Consol Castillo i Plaza i Na Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, sobre empreses contractades per l'Ajuntament per a realitzar serveis de la Regidoria de Cultura.