2012-01-23 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION URBANISMO, CALIDAD URBANA Y VIVIENDA

Data:
23-01-2012
Hora:
09:30
Òrgan:
U3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARÍA.- Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 26 de desembre de 2011.
Aprovat
0002 - DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla Especial d'Ordenació del Passeig Marítim en l'àmbit de la M-1.
Expediente: E 03001 2007 000406 00 - Aprovat
0003 - SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.- Proposa l'aprovació del Programa d'Actuació Aïllada de gestió directa per a l'edificació dels solars situats en el carrer de Ripalda, 17 i 19.
Expediente: E 03502 2009 000149 00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa donar compte de l'acord plenari de data 25.11.2011 pel qual s'autoritzava la Mercantil CEPSA, Estacions de Servicis, S.A. per a la realització de sondatges i cales als voltants de l'espècie arbòria Ficus microphylla.
Expediente: E 01801 2009 002477 00 - Quedar assabentat
0005 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó Canut, sobre instal·lació d'estacions Valenbisi al barri de Sant Marcel·lí.
Expediente: E 05631 2012 000001 00 - Rebutjat
0006 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià i Morell, sobre trasllat de gasolineres de la ronda del Centre Històric.
Expediente: E 05631 2012 000002 00 - Quedar assabentat
0007 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó Canut, sobre paralització Línea T2 de Metrovalència.
Expediente: E 05631 2012 000003 00 - Rebutjat
0008 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr- Sanchis i Labiós, sobre adquisició Arena Auditorium.
Expediente: E 05631 2012 000004 00 - Quedar assabentat
0009 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià i Morell, sobre connexió línia 95 EMT amb Natzaret.
Expediente: E 05631 2012 000006 00 - Quedar assabentat
0010 - CONTESTACIONS A MOCIONS.- - De la Direcció General d'Ordenació Urbanística, Servici de Planejament, a la Moció del Sr. Sarrià i Morell, sobre compliment conclusiòns missió Ramsar núm. 58. (Com. Urbanisme, Qualitat Urbana i Vivenda. Sessió 24.10.2011).
Expediente: E 05631 2011 000016 00 - Contestada