2011-12-26 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Data:
26-12-2011
Hora:
12:00
Òrgan:
M3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 21 de novembre de 2011.
0001 - MOCIONS
0002 - "La que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialsita, relativa a ""Desratització de jardins"".
Expediente: E 05633 2011 000019 00 -
0003 - "La que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Reposició arbratge en la plaça Mesón de Morella"".
Expediente: E 05633 2011 000020 00 -
0004 - "La que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Catalogació històrica - artística dels cementeris municipals"".
Expediente: E 05633 2011 000021 00 -