2011-11-24 - València

Tornar

Comisió de ple:
COM. ADMON.ELECT.,PERSONAL,DESC. Y PARTICIP.CIUD.

Data:
24-11-2011
Hora:
09:30
Òrgan:
P3
Caràcter:
E
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 25 d'octubre de 2011.
0002 - SERVICI DE PERSONAL Informar en sentit favorable el Capítol I de l'Estat de Despeses del Pressupost i la Plantilla de Personal, per la incorporació al Pressupost de l'Exercici de 2012.
Expediente: E 01101 2011 002082 00 - Aprovat