2011-11-21 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
21-11-2011
Hora:
11:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
E
Observacions:
Proyecto Presupuesto 2012

ORDE DEL DIA:

0001 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa aprovar el projecte de Pressupost de la Corporació per a l'exercici 2012.
Expediente: E 05501 2011 000067 00 - Aprovat