2011-10-24 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE CULTURA Y EDUCACION

Data:
24-10-2011
Hora:
13:00
Òrgan:
C3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARÍA Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió de data 26 de setembre de 2011.
Aprovat
0002 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL Proposa acceptar la donación d'una escultura dedicada a la Capa Espanyola a ubicar en el Jardí de la Glorieta de la Ciutat de València, enfront del Parterre en l'eix del carrer de la Pau.
Expediente: E 02001 2009 000550 00 - Aprovat
0003 - "SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR Donar compte a la Comissió de Cultura i Educació sobre l'aprovació de la concessió de subvencions a determinades comisions falleres per a la construcció i ""plantà"" dels monuments fallers de l'excercici 2010-2011.
Expediente: E 01904 2010 000555 01 - Quedar assabentat
0004 - "SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR Donar compte a la Comissió de Cultura i Educació sobre l'aprovació de la concessió de subvencions a determinades comisions falleres per a la construcció i ""plantà"" dels monuments fallers de l'excercici 2010-2011.
Expediente: E 01904 2010 000555 02 - Quedar assabentat
0005 - "SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR Donar compte a la Comissió de Cultura i Educació sobre l'aprovació de la concessió de subvencions a determinades comisions falleres per a la construcció i ""plantà"" dels monuments fallers de l'excercici 2010-2011.
Expediente: E 01904 2010 000555 03 - Quedar assabentat
0006 - "MOCIONS Moció que presenta Na Consol Castillo i Plaza, del Grup Compromís, sobre ""Jardí o Parc a nom de la Premi Nobel de la Pau, Wangari Maathai"".
Expediente: E 05634 2011 000006 00 -
0007 - "MOCIONS Moció que presenta Na Consol Castillo i Plaza, del Grup Compromís, sobre ""Escola d'Idiomes"".
Expediente: E 05634 2011 000007 00 -
0008 - "MOCIONS Moció que presenten En Salvador Broseta Perales i En Fèlix Estrela Botella, del Grup Socialiste, sobre ""Proposta de constitució de la comissió d'escolarització de la ciutat de València per a que realitze un estudi del procés d'escolarització del curs 2011-2012.""
Expediente: E 05634 2011 000008 00 -
0009 - "MOCIONS Moció que presenten En Salvador Broseta Perales i En Fèlix Estrela Botella, del Grup Socialista, sobre ""Exigir a la Consellería d'Educació, Formació i Ocupació que amplie les ajudes de menjador perquè puga accedir l'alumnat de la ciutat de València amb necessitat d'aquestes beques.""
Expediente: E 05634 2011 000009 00 -
0010 - "MOCIONS Moció que presenta Na Consol Castillo i Plaza, del Grup Compromís, sobre ""Paritat al Jurat del Premi Literari Ciutat de València.""
Expediente: E 05634 2011 000010 00 -
0011 - "PREGUNTES Preguntes de Na Consol Castillo i Plaza, del Grup Compromís, sobre la ""Fira de la Tapa"".
0012 - "PREGUNTES Preguntes de Na Consol Castillo i Plaza, del Grup Compromís, sobre la ""Mostra de Cinema"".
0013 - "PREGUNTES Preguntes de Na Consol Castillo i Plaza, del Grup Compromís, sobre ""l'increment del cost de les activitats depenents de la Fundació Esportiva Municipal.""