2011-09-06 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Data:
06-09-2011
Hora:
10:30
Òrgan:
R3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 21 de juliol del 2011.
0002 - OFICINA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES, RECLAMACIONS I RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL POBLE I EL SÍNDIC DE GREUGES. Aprovació de l'Informe que comprén des del 16 de març del 2011 al 15 d'agost del 2011 de l'Oficina de Suggeriments, Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
Aprovat