Servicios de la web

Hall

Notificació electrònica

Arbre

Des de la posada en marxa de l’Administració Electrònica, es pot optar per rebre les notificacions administratives de l’Ajuntament de València per correu postal, com fins a la data, o bé utilitzar el sistema de notificació electrònica.

Per a rebre una notificació electrònica serà necessari que vosté:

  • Disposar d’un certificat digital de l’ACCV o DNI electrònic en vigor.
  • Marcar la casella corresponent en l’imprés o formulari de sol·licitud, indicant que autoritza a l’Ajuntament de València a emprar la notificació electrònica com a mitjà de notificació preferent.
  • Facilitar el correu electrònic en el mateix imprés o formulari.

Quan l’Ajuntament de València li envie una notificació electrònica, rebrà un avís en el seu correu electrònic des del que podrà accedir de forma segura, utilitzant el seu certificat digital, a la Carpeta Ciutadana de la Seu Electrònica i visualitzar el contingut de les seues notificacions.

Més informació en format pdf (1486 kb)

Instància


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI